Hjælp til at kommunikere forandringer

Hvorfor reagerer mange mennesker negativt på forandringer?
Og hvad skal man gøre, for at forandringerne bliver en succes?

Svaret er: Brug forandringsledelse og forandringskommunikation.

Når du arbejder professionelt med at tilrettelægge og kommunikere dine forandringer, så kan du f.eks:

  • lukke afdelinger i virksomheden eller organisationen.
  • flytte arbejdspladsen til en anden beliggenhed.
  • ændre hele organisationens struktur radikalt.
  • indføre nye regler på arbejdspladsen.
  • Uden at kunderne flygter, og alle medarbejderne nedlægger arbejdet!


Står din organisation overfor store forandringer? Og vil du gerne sikre dig, at forandringerne bliver forstået, accepteret, efterlevet og får den bedste effekt? Så lad Guldborg Unlimited rådgive dig omkring forandringsprocessen.

Jeg, kommunikationsrådgiver Poul Guldborg, hjælper dig med strategien og kommunikationen under hele processen. Rådgivningen kan evt. udbygges med et kursus i forandringskommunikation for lederne i din organisation - og et foredrag, der får dine medarbejdere til at omfavne forandringerne i stedet for at tage imod dem med korslagte arme og nedadvendte mundvige.

Kontakt Poul Guldborg - direkte og uforpligtende - på tlf. 20 25 47 20 og få hjælp til forandringerne.