Hjælp til at kommunikere forandringer

Hvorfor reagerer mange mennesker negativt på forandringer?
Og hvad skal man gøre, for at forandringerne bliver en succes?

Svaret er: Brug forandringsledelse og forandringskommunikation.

Når du arbejder professionelt med at tilrettelægge og kommunikere dine forandringer, så kan du f.eks:

  • lukke afdelinger i virksomheden eller organisationen.
  • flytte arbejdspladsen til en anden beliggenhed.
  • ændre hele organisationens struktur radikalt.
  • indføre nye regler på arbejdspladsen.
  • Uden at kunderne flygter, og alle medarbejderne nedlægger arbejdet!


Står din organisation overfor store forandringer? Og vil du gerne sikre dig, at forandringerne bliver forstået, accepteret og efterlevet? Så lad Guldborg Unlimited rådgive dig omkring forandringsprocessen. Rådgivningen kan evt. udbygges med et kursus i forandringskommunikation for lederne i din organisation.

Kontakt Poul Guldborg direkte på tlf. 20 25 47 20 og få hjælp til forandringerne.