Skal politikerne lytte til dig?

Public Affairs er blot et fint ord for lobbyarbejde. I Danmark beskrives lobbyarbejde ofte som mystisk, fordækt og nærmest kriminelt. Men det er det ikke. Det er en helt naturlig del af demokratiet og den politiske proces.

Det er EU, Folketinget og kommunerne, der vedtager de love og regler, vi lever efter. Nogle gange rammer en ny lov en branche, en organisation eller måske en befolkningsgruppe på en negativ måde. Andre gange ønsker nogle organisationer en bestemt lov bevaret, fordi den sikrer de bedst mulige betingelser for organisationen.

Lobbyarbejde handler om, at politikerne og embedsmændene hører og forstår din organisations synspunkter inden for en bestemt sag, og at de tager mest muligt hensyn til organisationens synspunkter i de beslutninger, de tager.

Guldborg Unlimited har et godt netværk inden for det politiske liv, og vi opnår gode resultater inden for public affairs. Vi arbejder analystisk og strategisk med den problemstilling, du står overfor. Vi styrker jeres budskaber, argumenter og alliancer og sørger for at politikerne tager jer alvorligt.

Vil du vide mere om hvad vi kan gøre for dig i forhold til public affairs, så kontakt Poul Guldborg direkte på 20 25 47 20.